Zakup gruntów na terenie Osiedla Dąbie

W związku z zapytaniami mieszkańców o możliwość zakupów gruntów na terenie naszego osiedla informujemy:
Wydział Zasobu i Obrotu nieruchomościami informuje, że przygotowywana jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa stanowiąca
własność Gminy Miasto Szczecin, położona w Szczecinie w obrębie nr 4038 przy ul. Wiosennej 104 oznaczona numerem działki 37/10.