Radni Osiedla

KURDZIAŁEK
PAWEŁ
PRZEWODNICZĄCY
OWCZAREK
ŁUKASZ
WICEPRZEWODNICZĄCY
LEŚNIOWSKI
JACEK LESZEK
SKARBNIK
WLEKLAK
MAŁGORZATA IZABELA
SEKRETARZ
BARTOSZ
GRZEGORZ ROBERT
CZŁONEK ZARZĄDU
BEWELSKI
JAROSŁAW
RADNY
JAKACKI
MAREK GRZEGORZ
RADNY
KOZIEŁ
ANDRZEJ PAWEŁ
RADNY
BORKOWSKI
MACIEJ
RADNY
TROCIUK
ŁUKASZ
RADNY
KORDOWSKA
ALINA
RADNA
NOWAKOWSKA
IWONA JANINA
RADNA
RYDER
KAROLINA EWA
RADNA
BARTUSZEK LEWANDOWSKA
MAGDALENA
RADNA
MARCZAK
MARTA
RADNA