Radni Osiedla

KURDZIAŁEK
PAWEŁ
PRZEWODNICZĄCY
OWCZAREK
ŁUKASZ
WICEPRZEWODNICZĄCY
LEŚNIOWSKI
JACEK LESZEK
SKARBNIK
WOŹNIAK
MAGDALENA
SEKRETARZ
BARTOSZ
GRZEGORZ ROBERT
CZŁONEK ZARZĄDU
ŁOBODZIEC
KRZYSZTOF
RADNY
JAKACKI
MAREK GRZEGORZ
RADNY
KOZIEŁ
ANDRZEJ PAWEŁ
RADNY
KORDOWSKA
ALINA
RADNA
PIOTROWICZ - WRONA
EWELINA
RADNA
WLEKLAK
MAŁGORZATA IZABELA
RADNA
CZAPELSKA
AGNIESZKA
RADNA
BARTUSZEK LEWANDOWSKA
MAGDALENA
RADNA
MARCZAK
MARTA
RADNA
SZCZĘSNA
MARYLA
RADNA