Uchwała_157-22_ws stanowiska mpzp Nowoprzestrzenna 2