Uchwała_135-22 ws sprzedaży nieruchomości gminnych przy ul. Pomorskiej