Uchwała Nr 86-20 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu