Uchwała Nr 83-20 w sprawie wydzierżawienia gruntu z przeznaczeniem pod parawan śmietnikowy