Uchwała Nr 8-19 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wyrobienie pieczątek.