Uchwała Nr 75-20 w sprawie dzierżawy działki na cele rekreacyjne