Uchwała Nr 74-20 w sprawie dzierżawy gruntu w drodze przetargu