Uchwała Nr 69-20 w sprawie dierżawy działki przy ul. Słupskiej