Uchwała Nr 64-20 w sprawie wydzierżawienia gruntu z przeznaczeniem pod parawan śmietnikowy