Uchwała Nr 59-20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019