Uchwała Nr 53-19 w sprawie uchwalenia planu finansowego i rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Dąbie na rok 2020