Uchwała Nr 43-19 zmieniająca uchwałę w sprawie dzierżawy działki wzdłuż rzeki Chełszczącej