Uchwała Nr 41-19 w sprawie wydzierżawienia gruntu z przeznaczeniem pod parawan śmietnikowy