Uchwała Nr 38-19 w sprawie dzierżawy działki wzdłuż rzeki Chełszczącej