Uchwała Nr 35-19 w sprawie dzierżawy działki przy ul. Przybrzeżnej