Uchwała Nr 30-19 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Dąbie na rok 2020