Uchwała Nr 24-19 w sprawie udzielenia informacji odnośnie zbucia nieruchomości gruntowej przy ul Wiosennej.