Uchwała Nr 22-19 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 16/10.