Uchwała Nr 21-19 w sprawie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Sadlińskie Łęgi”.