Uchwała Nr 2-19 w sprawie organizacji festynu integracyjnego dla mieszkańców.