Uchwała Nr 14-19 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup namiotu na potrzeby Rady