Uchwała Nr 12-19 dzierżawy działki przy ul. Goplańskiej.