Uchwała Nr 1-19 w sprawie organizacji pracy Rady Osiedla w kadencji 2019-2024.