Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Dąbie za rok 2019