SBO 2020 - Wydłużamy termin składania wniosków!

W odpowiedzi na prośby mieszkańców, którzy nie zdążyli jeszcze złożyć swojego wniosku do tegorocznej edycji SBO termin zgłaszania projektów zostaje przedłużony do 26 lipca.

Jeszcze przez trzy tygodnie mieszkańcy mają szansę na stworzenie i zgłoszenie swojego pomysłu na zagospodarowanie ponad 12 milionów złotych.

- Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom tych osób, które z różnych przyczyn nie zdążyły jeszcze skorzystać z szansy i powalczyć o realizację swojego pomysłu na Szczecin – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Najczęściej wskazywaną przez mieszkańców przyczyną był sezon urlopowy, a jak wiemy w związku z  tegoroczną koniecznością wdrożenia w życie nowej uchwały dot. SBO nie mieliśmy możliwości rozpocząć naboru wniosków we wcześniejszym terminie, stąd decyzja o przedłużeniu naboru do 26 lipca. 

Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być:

- ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków to jest 3.816.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych).

oraz

- lokalne -  na które przeznaczono 70% środków to jest 8.904.000 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset cztery tysiące złotych). Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne  na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

Szczegółowe informacje na temat podziału miasta na obszary lokalne i kwot im przyporządkowanych znajdują się na stronie www.sbo.szczecin.eu.

Wnioski można składać do 26 lipca 2019 r.  (do godz. 15.30) drogą ELEKTRONICZNĄ, logując się na stronie www.sbo.szczecin.eu, lub tradycyjnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu.

Szczegóły, harmonogram działań oraz wszystkie niezbędne informacje na stronie:

www.sbo.szczecin.eu

Więcej informacji oraz niezbędną pomoc można uzyskać pod nr tel.

91 42 45 000 lub pisząc na adres e-mail: sbo2020@um.szczecin.pl