Protokół Nr 9-19 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 04.12.2019