Protokół Nr 8-19 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 06.11.2019