Protokół Nr 7-19 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 02.10.2019