Protokół Nr 6-19 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 11.09.2019