Protokół Nr 5-19 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 03.07.2019