Protokół Nr 4-19 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 24.06.2019.