Protokół nr 38_22 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 14.12.2022