Protokół nr 37_22 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 09.11.2022