Protokół nr 36_22 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 05.10.2022