Protokół nr 35_22 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 06.07.2022