Protokół nr 34_22 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 02.06.2022