Protokół nr 33_22 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 04.05.2022