Protokół nr 30_22 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 02.02.2022