Protokół Nr 3-19 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 05.06.2019.