Protokół nr 28_21 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 01.12.2021