Protokół nr 27-21 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 23.11.2021