Protokół nr 26-21 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 03.11.2021