Protokół nr 25-21 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 06.10.2021