Protokół nr 24-21 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 08.09.2021