Protokół nr 23-21 zebrania Rady Osiedla Dąbie w dniu 28.07.2021