Protokół Nr 2-19 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 22.05.2019