Protokół Nr 19-20 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 02.12.2020