Protokół Nr 18-20 zebrania Rady Osiedla Dąbie z dnia 09.11.2020